Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vlčí kámen

Vyhledávání

Vlčí kámen

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Vojtěchov u Lísku
Mapové listy: 2411, 24114
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: 300m z. od kóty 770 Samotín ,630m jjv. od kóty 780 Kamenice
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Mrazový srub, skalní výchozy, balvanité sutě
ID : 1697

Geologie

Geologická charakteristika: Území tvoří hrubozrnné (okaté) ortoruly -silně deformované hrubě zrnité dvojslídné metagranity svrateckého krystalinika. Na jz. svahu hřbetu kóty 777 m Samotín vystupují v podobě mrazového srubu a dalších výchozů a balvanitých sutí v okolí.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: botanika, geologie, kvartérní geologie
Jevy: mrazový srub, suť
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: rula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1277     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ochrana ojedinělého fundamentu společenstev smrkových bučin na skalnatém podkladu. Význam geomorfologický.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize geologických fenoménů na lokalitě 8.11.2012;

Literatura

Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str 448., Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 12.01.09
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 06.11.12, Gürtlerová Pavla 08.11.12, Kukal Zdeněk 20.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1697 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1697.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]