Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kovářův mlýn

Vyhledávání

Kovářův mlýn

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Košťálov
Mapové listy: 0341, 03413
Oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: U bývalého Kovářova mlýna (starý břidlicový lom), v obci Košťálov, na levém břehu říčky Olešky asi 400 mz. od kostela v obci Košťálov
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy a skalky ve svahu za mlýnem vysoké cca 2m.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1664

Geologie

Geologická charakteristika: Usazené horniny spodního permu (autun), zejména zelenošedé prachovce, arkozy a bitumenní jílovce, stratigraficky náležející k vrchlabskému souvrství (rudnický obzor). Lom byl založen l těžbě tzv. hořlavých lupků (bitumenní jílovce s příměsí písčité složky), které zde byly místními obyvateli těženy ještě počátkem 20. století. Tyto horniny patří stratigraficky do tzv. rudnického obzoru ležícího ve spodním permu, ale téměř na hranici s karbonem. Paleontologické výzkumy jsou zde prováděly již od poloviny minulého století. Prof. A. Frič. odtud popsal několik druhů obojživelníků, žraloky a rybovité obratlovce skupiny Acanhodii (Mackovčin a kol., 2002).Rudnický obzor vrchlabského souvrství (perm,autun). Tmavošedé až černé prachovce a vápnité jílovce, často bituminózní, tence vrstevnaté až lupenité s vrstvičkami bituminózních jílovitých vápenců. Obsahují zbytky rostlin (zejména kalipteridy) a živočichů (paprskoploutvé ryby, žraloci, obojživelníci, tetrapodi, vodní obratlovci, konchostraka aj.)(Prouza 2007) Stratigraficky jde o rudnický obzor (dříve mylně označovaný košťálovský) vrchlabského souvrství.(Prouza - Vysvětlivky k mapě 1:25 000, 2010)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - podkrkonošská pánev
Stratigrafie: karbon
Témata: paleontologie, stratigrafie
Jevy: zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora, konkrece
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), černá břidlice
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1750     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Paleontologické a stratigrafické naleziště spodního permu. Vyhlášeno nařízením Krajského úřadu Libereckého kraje Liberec 2 dne 4.10.2005.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: jiné lidské aktivity, sběratelství
Popis střetů zájmů: K loklalitě je přístup přes soukromý pozemek. Místy je lokalita narušena nešetrnou sběratelskou činností.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha;Prouza, V., red. (v tisku): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-413 Semily. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 26.06.07
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 21.11.07, Šimůnek Zbyněk 04.09.09, Prouza Vladimír 22.04.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1664 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1664.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2004
Pavla Gürtlerová, 2004
Pavla Gürtlerová, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]