Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jelení vrchy

Vyhledávání

Jelení vrchy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Svébořice
Mapové listy: 0331, 03312
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Výrazné vrchy Velký (514 m) a Malý (474 m) Jelení vrch asi 2,5 km jv. od Stráže pod Ralskem
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Dva izolované vypreparované neovulkanické suky.
ID : 1655

Geologie

Geologická charakteristika: Svrchnokřídovými kvádrovými pískovci střednoturonského stáří prorazila ve třetihorách dvě tělesa čediče, která dnes tvoří skalnaté vrcholy obou kopců. Čedič má sloupcovitou odlučnost. Oba vypreparované neovulkanické suky až krátké hřbety jsou odděleny nižším sedlem. (Mackovčin a kol., 2002) Dle Rubáš, 2012: Oba vrcholy leží na stejné čedičové žíle, který tvoří páteř celého hřbetu. V nízkém sedle mezi nimi se nalézá mnoho mělkých jam, pozůstatků po dobývání železných rud. Hřeben Velkého Jeleního vrchu je modelovaný kryogenními procesy a má výrazné stupňovité skalní stěny (mrazové sruby a srázy). Z jeho vrcholu se nabízí krásný kruhový rozhled.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, vulkanologie
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost), intruze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1799     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Neovulkanické elevace s přirozenými bučinami a suťovými lesy; výměra 7,91 ha, vyhlášeno OÚ Česká Lípa, 5. 1. 1996, Krajinově zajímavé, dominantní vrchol, místo dalekého rozhledu.
Součást Geoparku: Ralsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha. Rubáš Dominik, 2012: Krásy neživé přírody v Podještědí, Tiskové centrum ČGS, Praha, 82 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 25.08.09, Vajskebrová Markéta 27.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1655 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1655.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Čedičová hornina má sloupcovitou odlučnost., Dominik Rubáš, 2015
Pohled na Hamerský Špičák, Děvín, Schachstein  a stolovou horu Široký kámen z Velkého Jeleního vrchu, vlevo Hamerský rybník, v pozadí Ještěd., Pavla Gürtlerová, 2009
Pohled na Malý Jelení vrch z Velkého Jeleního vrchu, v pozadí Stráž pod Ralskem, Pavla Gürtlerová, 2009
Výchozy bazaltů na Velkém Jelením vrchu., Pavla Gürtlerová, 2009
Výchozy bazaltů na Velkém Jelením vrchu., Pavla Gürtlerová, 2009
Výchozy bazaltů na Velkém Jelením vrchu., Pavla Gürtlerová, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]