Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stohánek

Vyhledávání

Stohánek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Svébořice
Mapové listy: 0331, 03312
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Geomorfologicky zajímavá skála u lesní silničky Hamr na Jezeře - Mimoň, asi 3,5 km od Hamru. CCa 50 m z. od rozcestí - Sochorův pomník
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Osamělé torzo malé pískovcové plošiny, které spadá mezi zvláštní tvary zvětrávání a odnosu pískovců.
ID : 1654

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní útvar ve svrchnokřídových kvádrových pískovcích středního turonu. Osamocený, těžce přístupný blok připomíná úzkou stolovou horu. (Mackovčin 2002). Dle Rubáš, 2012: Typický příklad svědeckého kopce. Šířka ploché elevace a s téměř svislými svahy je témař shodná s jeho výškou. Vrcholová vrstva je vůči zvětrávání odolnější než vrstvy původně se nacházející v jejím nadloží. Jde o pozůstatek staré strukturní plošiny. Pravděpodobně vznikl oddělením od zbytku plošiny zpětnou erozí nebo postupnou destrukcí tabulové hory. Ve středověku skála využívána jako hrádek (zpřístupněno tesaným schodištěm), později místo působiště poustevníků. Ve skále jsou dobře vyvinuty mezo i mikroformy selektivního zvětrávání pískovců (převisy, kapsy, skalní hodiny, dutiny, voštiny aj.) Z vrcholu skály je výhled přes údolí na výraznou stolovou horu Dlouhý kámen.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: skalní převis , skalní stěna, voštiny
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1798     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pískovcová svědecká skála s reliktním borem, zbytky středověkého osídlení; výměra 0,26 ha, vyhlášeno OÚ česká Lípa 5. 1. 1996
Součást Geoparku: Ralsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.; Rubáš Dominik, 2012: Krásy neživé přírody v Podještědí, Tiskové centrum ČGS, Praha, 82 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 23.07.09, Vajskebrová Markéta 27.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1654 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1654.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zbytky středověkého hrádku vytesané do nevelké stolové hory, která vznikla selektivním zvětráváním středně turonských pískovců., Pavla Gürtlerová, 2009
Selektivní zvětrávání v pískovcích středního turonu.Vrstva hrubozrnějších pískovců podléhá snáze erozním vlivům a vytváří ve skále převisy, kapsy a dutiny., Pavla Gürtlerová, 2009
Zbytky středověkého hrádku vytesané do nevelké stolové hory, která vznikla selektivním zvětráváním středně turonských pískovců., Pavla Gürtlerová, 2009
Zbytky středověkého hrádku vytesané do nevelké stolové hory, která vznikla selektivním zvětráváním středně turonských pískovců., Pavla Gürtlerová, 2009
Pohled ze Stohánku na stolovou horu Dlouhý kámen., Pavla Gürtlerová, 2009
Selektivní zvětrávání v pískovcích středního turonu.Vrstva hrubozrnějších pískovců podléhá snáze erozním vlivům. , Pavla Gürtlerová, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]