Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Divadlo

Vyhledávání

Divadlo

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Hamr pod Ralskem
Mapové listy: 0331, 03312
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Skalní útvar 3,5 km jv. od Hamru pod Ralskem
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Údolí podkovovitého tvaru lemované pískovcovými hřbety SV-JZ se skalními výchozy křemenných pískovců jizerského souvrství.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1653

Geologie

Geologická charakteristika: Výrazný pískovcový geomorfologický útvar s řadou skalních forem vytvořených selektivním zvětráváním a odnosem pískovců (skalní římsy, dutiny, skalní výklenky, voštiny, pseudoškrapy, skalní brána, vzácně skalní mísy). Výchozy v bocích údolí jsou tvořeny jemnozrnným křemennými pískovci jizerského souvrství (turon), pravděpodobně zpevněnými žilami bazaltoidu směru SV-JZ. Pískovce jsou prosyceny sloučeninami železa, které zde tvoří trubicovité útvary o průměru až 50 cm, protažené rovněž SV-JZ. Protažení železitých trubic zde ukazuje na směr proudění podzemních vod v době jejich vzniku. V sz. hřbetu je vytvořena skalní brána. Dle Mackovčin a kol., 2002: Ve svrchnokřídových pískovcích středního turonu vznikl zvětráváním skalní amfiteátr ve tvaru podkovy. Na dvou vypreparovaných skalních hradbách vysokých do 10 m se nachází celá řada mezo- a mikroforem zvětrávání a odnosu povrchu pískovců. Nejzajímavější je skalní brána (Švarcvaldská brána vysoká 2 m, široká 3,5 m ve skalním masivu o tloušťce asi 1,5 m) a železité impregnace, vyvětrávající jako silné roury z povrchu pískovců. Dále se vyskytují např. pseudoškrapy, skalní dutiny a římsy. Podle Rubáš, 2012: Hned vedle Švarcvaldské brány stojí skalní věž Palice, na druhé straně Divadla Velbloud, Velbloudice, Borový hrot a Borový plátek.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: inkrustace, voštiny, skalní brána (most), skalní okno
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1797     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Přírodní amfiteátr budovaný křemitými pískovci s limonitovými inkrustacemi; výměra 2,45 ha, vyhlášení 5. 1. 1996 OÚ Česká Lípa. Dokonale vyvinuté trubicovité železité inkrustace, známé též pod názvem "železné klády".
Součást Geoparku: Ralsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů. Lokalita je součástí turistické naučné stezky.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mikuláš, M. - Adamovič, J. (2002): Okolí Hamru a Svébořic. In: Železivce české křídové pánve. - Knih. Čes. speleol. spol., 38, 47-55. Zlatý kůň, Praha; Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.; Rubáš Dominik, 2012: Krásy neživé přírody v Podještědí, Tiskové centrum ČGS, Praha, 82 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Adamovič Jiří, 17.02.07
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.06.07, Gürtlerová Pavla 23.07.09, Vajskebrová Markéta 02.10.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1653 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-10-22]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1653.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Protažení železitých impregnací vyvětrávajících jako roury z povrchu pískovců, tzv. železné klády, ukazuje směr proudění podzemních vod v době jejich vzniku., Markéta Vajskebrová, 2016
Protažení železitých impregnací vyvětrávajících jako roury z povrchu pískovců, tzv. železné klády, ukazuje směr proudění podzemních vod v době jejich vzniku., Markéta Vajskebrová, 2016
Protažení železitých impregnací vyvětrávajících jako roury z povrchu pískovců, tzv. železné klády, ukazuje směr proudění podzemních vod v době jejich vzniku., Markéta Vajskebrová, 2016
Protažení železitých impregnací vyvětrávajících jako roury z povrchu pískovců, tzv. železné klády, ukazuje směr proudění podzemních vod v době jejich vzniku., Markéta Vajskebrová, 2016
Protažení železitých impregnací vyvětrávajících jako roury z povrchu pískovců, tzv. železné klády, ukazuje směr proudění podzemních vod v době jejich vzniku. jejich část je odtěžena., Markéta Vajskebrová, 2016
Naučná cedule popisující geologické jevy v PP Divadlo., Markéta Vajskebrová, 2016
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]