Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Široký kámen

Vyhledávání

Široký kámen

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Hamr pod Ralskem
Mapové listy: 0331, 03312
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Pískovcové skalisko ležící 3,2 km jv. od Hamru na Jezeře.
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Geomorfologicky významný pískovcový skalní útvar s plochým, zela rovným vrcholem a strmými stěnami bez obvyklého pravoúhlého rozvětrávání. Z hlediska vývoje georeliéfu představuje lokalita svědeckou (stolovou) horu.
ID : 1652

Geologie

Geologická charakteristika: Erozí svrchnokřídových kvádrových pískovců středního turonu vznikla stolová hora menších rozměrů. Vrcholová plošina je ze všech stran ohraničena svislými skalními stěnami. (Mackovčin a kol., 2002) Dle Rubáš, 2012: Jedná se o zbytek staré strukturní plošiny, který díky přítomnosti odolné vrstvy nebyl dlouhodobou erozní činností zcela destruován a ocitl se oproti okolí ve vyvýšené poloze. Šířka kopce výrazně převyšuje jeho výšku. Ve výrazné rokli na jižní straně se v měkkých pískovcích nachází slepá brána - obloukovitá klenba výšky asi 5 m a rozpětí asi 10 m, která tvoří obrovský skalní výklenek či velmi mělkou jeskyni.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: stolová (tabulová) hora, skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1795     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pískovcová svědecká tabulová hora s reliktním borem a vzácnou květenou (rojovník bahenní); výměra 29,81 ha, vyhlášeno OÚ Česká Lípa 5. 1. 1996
Součást Geoparku: Ralsko
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: V jižní části skalních stěn oplocený prostor skladu ve skalním objektu. Nepřístupné veřejnosti.(2009)
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.; Rubáš Dominik, 2012: Krásy neživé přírody v Podještědí, Tiskové centrum ČGS, Praha, 82 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 25.08.09, Vajskebrová Markéta 27.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1652 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1652.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Stolová hora menších rozměrů s plochým vrcholem a strmými stěnami vznikla erozí svrchnokřídových kvádrových pískovců středního turonu. , Markéta Vajskebrová, 2016
Model reliéfu se zobrazeným Širokým kamenem v popředí, Děvínem, Hamerským špičákem a Schachtsteinem v pozadí umístěným v altánku na rozdcestí Pod Děvínem., Markéta Vajskebrová, 2016
Stolová hora menších rozměrů s plochým vrcholem a strmými stěnami vznikla erozí svrchnokřídových kvádrových pískovců středního turonu. , Markéta Vajskebrová, 2016
Okrajové pískovcové skály stolové hory Široký Kámen, Pavla Gürtlerová, 2009
Pohled na Hamerský Špičák, Děvín, Schachstein  a stolovou horu Široký kámen z Velkého Jeleního vrchu, vlevo Hamerský rybník, v pozadí Ještěd., Pavla Gürtlerová, 2009
Okrajové pískovcové skály stolové hory Široký Kámen, Pavla Gürtlerová, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]