Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Králky

Vyhledávání

Králky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Zlín
Katastrální území: Lukov u Zlína
Mapové listy: 2532, 25321
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Vrchol hřbetu na j. úbočí Hostýnských vrchů, pod zříceninou hradu Lukov, 1 km na S od Lukova.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní útvary v pískovcích a slepencích lukovských vrstev račanské jednotky
ID : 1645

Geologie

Geologická charakteristika: Geol. podklad tvoří mocné pískovcové a slepencové lavice lukovských vrstev (paleocén, svrchní část soláňského souvrství) račanské jednotky magurského flyše. Lavice mají úklon kolem 30°, který zhruba odpovídá sklonu klesajícího svahu hřbetu. Hrubozrnný arkózovitý pískovec přechází do drobovitého pískovce, místy až do drobnozrnného petromiktního slepence. Ve skalním útvaru jsou též dvě polohy hrubozrnného a balvanitého slepence, v nichž ojedinělé balvany dosahují velikosti 50 cm a více. Největší skála má při dolním okraji délku 38 m a dosahuje výšky 10 m. Reliéf těchto útvarů byl modelován mrazovým zvětráváním podél puklin a mezivrstevních ploch , tento typ zvětrávání doplnily ještě procesy chemického zvětrávání. Do skály je vytesáno několik sedaček.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání mrazové, antropogenní (činnost lidská)
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1428     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výrazné skály tvořené horninami magurského flyše.
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Blízkost turist. trasy - občasné poškozování skal turisty.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize 19.10.12;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M.a kol. (2002):Zlínsko. In: Mackovčin P.a Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek II., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.220 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 14.04.10
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 19.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1645 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1645.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Dušan Trávníček, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]