Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kozel

Vyhledávání

Kozel

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Kroměříž
Katastrální území: Koryčany
Mapové listy: 2444, 24444
Geologická správní oblast: Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
Lokalizace: Izolovaná skála v sedle hl. hřbetu Chřibů, 800 m na JV od zříceniny hradu Cimburka, nedaleko turist. stezky u silnice Koryčana - Osvětimany
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skála
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1633

Geologie

Geologická charakteristika: Izolovaná 22 m vysoká skála žlutošedé barvy z odolného pískovce a slepence lukovských vrstev račanské jednotky magurského flyše (paleocén). Skála má tvar věže o půdorysné ploše 18x6 m a je protažena ve směru SV-JZ. Korozně rozšířenou svislou trhlinou, která vytváří skalní okno, je rozčleněna na dvě části. Povrch je pokryt římsami, lištami, voštinami, dutinami a prohlubněmi. Skála je značně narušena zvětráváním.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů, Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén, kenozoikum - paleogén - paleocén - svrchní paleocén
Témata: geomorfologie, geologie, sedimentologie
Jevy: skála, selektivní eroze, voštiny
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 193     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mohutné izolované skalisko budované magurskými pískovci.
Střety zájmů: sport, turistika, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Návštěvy turistů a horolezců - devastace.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme do ochrany PP zahrnout i geologické fenomény vyskytující se na lokalitě. 1.11.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M. a kol. (2002): Zlínsko.In: Mackovčin P.a Sedláček M.(eds):Chráněná území ČR, svazek II.Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 84 Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 25.02.10
Aktualizoval(a): Novotny Roman 28.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1633 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1633.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]