Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Smrdutá

Vyhledávání

Smrdutá

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Kroměříž
Katastrální území: Chvalčov
Mapové listy: 2514, 25143
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Vrchol a suťový svah se sz. expozicí na kótě Smrdutá (750 m n.m.) v centrální části Hostýnských vrchů 1,5 km na Z od rekr. střediska Tesák.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalnatý hřbet v pískovcích, slepencích a jílovcích rusavských vrstev zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1597

Geologie

Geologická charakteristika: Podkladem jsou rusavské vrstvy zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše (paleocén - eocén). Vyskytují se zde paleogenní vrstvy složené z pískovců, slepenců a jílovců. Na skalnatém pískovcovém hřbetu vznikly pseudokrasové puklinové jeskyně a nacházíme zde izolované skály. Vznik jeskyň souvisí s tektonickým rozpukáním pískovcového podloží a dalším působením mrazové a gravitační modelace. Na Smrduté nacházíme dva typy těchto útvarů: povrchové skalní sluje v převisech a puklinové jeskyně. V puklinové jeskyni se vytvořila bílá sintrová poleva podobná povrchu květáku na ploše asi 1 m2, tzv. pisolity.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén
Témata: geomorfologie, stratigrafie
Jevy: skála, skalní hřbet, jeskyně pseudokrasová
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání, zvětrávání mrazové
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát) , jílovec (lupek)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 622     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Suťový, převážně javorový porost s bohatým bylinným patrem.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Na lokalitě nejsou změny.Doporučeno zahrnout pod ochranu PR i geologické fenomény. 22.10.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M. a kol. (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, Svazek II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.95 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 20.04.10
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 22.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1597 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1597.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavel Šnajdara, 2021
Pavel Šnajdara, 2021
mrazový srub, Pavel Šnajdara, 2021
Skalnatý hřbet v pískovcích, slepencích a jílovcích rusavských vrstev. Povrchové skalní sluje v převisech a pseudokrasové puklinové jeskyně., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Skalnatý hřbet v pískovcích, slepencích a jílovcích rusavských vrstev. Povrchové skalní sluje v převisech a pseudokrasové puklinové jeskyně., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Skalnatý hřbet v pískovcích, slepencích a jílovcích rusavských vrstev. Povrchové skalní sluje v převisech a pseudokrasové puklinové jeskyně., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]