Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ochoza

Vyhledávání

Ochoza

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Ujčov
Mapové listy: 2413, 24132
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Hřbet kóty Ochoza(566,5 m n.m.)a kóty 562 m n.m., asi 1 km na SZ od Ujčova
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní hřbet a suťová pole dvojslídných svorech, migmatitech a ortorulách svrateckého krystalinika
ID : 1594

Geologie

Geologická charakteristika: Výchozy zde tvoří proterozoické horniny svrateckého krystalinika. Jedná se o dvojslídné, leukokratní migmatity místy s turmalínem. Tyto horniny zde vystupují v podobě až několik desítek m širokého pásu S-J směru, který je obklopen dvojslídnými, často granátickými, svory. Svory jsou méně odolné vůči zvětrávání a proto dnes migmatity vytváří morfologicky výrazný skalní hřbet. Na popisovaném skalnatém hřbetu se horniny na mnoha místech vlivem mrazového zvětrávání rozpadly v sutě. Na svazích upadajících východně do údolí Svratky tvoří až několik desítek metrů suťových polí.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skalní hřbet, suťové pole, suť
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: svor, migmatit, ortorula, mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1860     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalnatý hřeben se zbytkem smíšeného listnatého porostu s bohatou květenou. Geomorfologicky výrazný hřbet a suťová pole.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme do ochrany PR zahrnout i geologické a geomorfologické fenomény na lokalitě. 5.11.2012;

Literatura

Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.357 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 30.11.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 16.10.12, Buriánek David 05.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1594 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1594.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Hřbet tvoří proterozoické horniny svrateckého krystalinika - dvojslídné, často granátické, svory, které se střídají v úzkých pásech S-J směru s dvojslídnými migmatity, ortorulami a krystalickými vápenci., Pavla Gürtlerová, 2012
Hřbet tvoří proterozoické horniny svrateckého krystalinika - dvojslídné, často granátické, svory, které se střídají v úzkých pásech S-J směru s dvojslídnými migmatity, ortorulami a krystalickými vápenci. Suťová pole na východních svazích., Pavla Gürtlerová, 2012
Horniny svrateckého krystalinika - dvojslídné, migmatity a ortoruly na hřbetě Ochozy., Pavla Gürtlerová, 2012
Hřbet tvoří proterozoické horniny svrateckého krystalinika - dvojslídné, často granátické, svory, které se střídají v úzkých pásech S-J směru s dvojslídnými migmatity, ortorulami a krystalickými vápenci., Pavla Gürtlerová, 2012
Hřbet tvoří proterozoické horniny svrateckého krystalinika - dvojslídné, často granátické, svory, které se střídají v úzkých pásech S-J směru s dvojslídnými migmatity, ortorulami a krystalickými vápenci., Pavla Gürtlerová, 2012
Hřbet tvoří proterozoické horniny svrateckého krystalinika - dvojslídné, často granátické, svory, které se střídají v úzkých pásech S-J směru s dvojslídnými migmatity, ortorulami a krystalickými vápenci., Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]