Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Meandry Chřibské Kamenice

Vyhledávání

Meandry Chřibské Kamenice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Srbská Kamenice, Všemily
Mapové listy: 0224, 02241
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Část toku Chřibské Kamenice mezi obcemi Všemily a Srbská Kamenice.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Přirozeně meandrující tok
ID : 1588

Geologie

Geologická charakteristika: Podklad tvoří druhohorní kvádrové pískovce spodního turonu, které jsou překryty kvarterními písčitými náplavy Chřibské Kamenice. V chráněném území a jeho okolí je vyvinuta říční niva s bočním prameništěm (Mackovčin 1999). Říční tok dokumentuje erozivní činnost drobných vodních toku s přirozeným vývojem. Na nárazovém neboli výsepním břehu jsou často podemleté břehy základem drobných sesuvů. Protější břeh - jesep, tzv. jádro meandru je místem hromadění naplavovaného materiálu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon, kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie
Jevy: údolní niva, meandry
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody)
Hornina: písek
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1793     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Meandrující tok Chřibské Kamenice v pískovcovém údolí, výskyt vydry říční
Součást VCHÚ: CHKO Labské pískovce
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Kolektiv autorů. (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, str.300 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 16.02.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.07.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1588 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1588.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jeden z meandrů Chřibské Kamenice při silnici do Všemil. Na výsepním břehu je patrný drobný sesuv jako následek bleskové povodně začátkem července 2009., Pavla Gürtlerová, 2009
Jeden z meandrů Chřibské Kamenice při silnici do Všemil. Dobře patrné jádro meandru s náplavovým břehem (jesep)., Pavla Gürtlerová, 2009
Jeden z meandrů Chřibské Kamenice při silnici do Všemil. Dobře patrné je jádro meandru s náplavovým břehem (jesep) a na protějším výsepním břehu drobný sesuv., Pavla Gürtlerová, 2009
Jeden z meandrů Chřibské Kamenice při silnici do Všemil. Na výsepním břehu je patrný drobný sesuv jako následek bleskové povodně začátkem července 2009., Pavla Gürtlerová, 2009
Meandrující tok Chřibské Kamenice v pískovcovém údolí, Jaroslav Valečka, 2003
Přírodní památka Meandry Chřibské Kamenice, Jaroslav Valečka, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]