Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Oheb

Vyhledávání

Oheb

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Proseč u Seče
Mapové listy: 1343, 13432
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Skalnatý poloostrov a svahy nad Sečskou vodní nádrží v okolí hradu Oheb, v. od obce Seč. Na skalním hřbetě zříceniny hradu.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalnatý ostroh se strmými stěnami je tvořen ohebskými načervenalými rulami
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1586

Geologie

Geologická charakteristika: Nejvýraznější geomorfologickou partií je skalnatý ostroh (Ohebská skála), na němž stojí zřícenina hradu Oheb ze 14. století. Rezervace je tvořena komplexem rulových hornin (ortoruly a migmatity), označovaných jako ohebské ruly, které jsou součástí regionální geol. jednotky kutnohorsko-svratecká oblast, v níž vytvářejí samost. celek - ohebské krystalinikum. Tyto horniny jsou díky příměsi ortoklasu načervenalé, zřetelně břidličnaté, místy provrásněné. Zvětráváním se horniny rozpadá na kamenité eluvium a výrazná balvanová moře a sutě.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skalní ostroh, kamenné moře, suť
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání
Hornina: ortorula, migmatit
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 288     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalní ostroh porostlý smíšeným lesem pod zříceninou hradu Oheb.Geologicky významná typová lokalita ohebských "ortorul"
Součást VCHÚ: CHKO Železné hory
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Usměrnění pohybu návštěvníků
Stav lokality: dobrý

Literatura

Faltysová H., Bárta F. a kol. Pardubicko (2002):In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.254 Praha.; Žežulková, V. edit. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSR 1:25 000, list 13-441 Nasavrky. MS - archiv ČGS. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 04.11.09
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 25.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1586 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1586.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Načervenalé ortoruly ohebského krystalinika (součást kutnohorsko-svratecké oblasti)., Markéta Vajskebrová, 2019
Načervenalé ortoruly ohebského krystalinika (součást kutnohorsko-svratecké oblasti)., Markéta Vajskebrová, 2019
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]