Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vranovské skály

Vyhledávání

Vranovské skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Svébořice
Mapové listy: 0331, 03311
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Skalní komplex na jižním úpatí vrchu Ralsko u obce Vranov u Mimoně.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Nápadné pískovcové skalní útvary na jihozápadním úpatí Ralska
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1585

Geologie

Geologická charakteristika: Dle Mackovčin a kol., 2002: Skalní útvary vznikly ve svrchnokřídových vápnitých pískovcích středního turonu. Nacházejí se zde rozčleněné skalní bloky s vysokými skalními stěnami, nejvýraznějším skalním útvarem je skalní hřib. Některé skalní bloky jsou uměle přitesány (Juliina vyhlídka). Dle Rubáš, 2012: Skalní komplex nacházející se na jižním úpatí Ralska v nadmořské výšce 350 - 420 m připomíná zmenšeninu skalních měst v Českém ráji. Ve skalních stěnách s četnými solnými výkvěty a na některých místech s vápnitými krustami, se nachází množství zajímavých geomorfologických tvarů. Např. relativně velké skalní okno v Růžové okenní skále, skalní převisy, slepá skalní brána, tahové sloupky, aj. Četné jsou zde i ichnofosilie. Nejvýznamnějšími geomorfologickými tvary jsou čtyři skalní hřiby, jejichž vznik byl podmíněn přítomností bioturbovaných poloh ve zdejších pískovcích. Dva z nich jsou těsně pod skálou Juliiny vyhlídky, další jsou nedaleko na obou koncích úzkého skalního hřbítku mezi Juliinou vyhlídkou a pískovcovým podnožím Ralska. Z velkého množství skalních stěn a věží je veřejnosti zpřístupněna Juliina vyhlídka (nejvyšší skalní útvar Vranovských skal), jež se nachází v uměle přetesaném skalním bloku. Pískovce této oblasti jsou žlutavé, jemnozrnné a středně zrnité. Ze skalních věží je zde dále např. Liščí věž, Džbán s pěkným výhledem, Velký rytíř, Luční věž atd.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: skalní stěna, skalní hřib
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1352     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Reliktní bor na strmých pískovcových skalách; výměra 12,56 ha, vyhlášeno OÚ Česká Lípa 15. 11. 1991, přehlášeno KÚ Libereckého kraje nařízení z 13.1.2015 - Předmětem ochrany jsou pískovcové skalní útvary a přirozená rostlinná společenstva, jejichž součástí jsou vzácné druhy rostlin a živočichů
Součást Geoparku: Ralsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Po terénní revizi doporučujeme zahrnout do ochrany lokality i geologický fenomén. 27.08.2009; Geologický fenomén byl v roce 2015 nařízením KÚ Libereckého kraje zohledněn a je sočástí důvodu ochrany. 27.09.2017;

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.; Rubáš Dominik, 2012: Krásy neživé přírody v Podještědí, Tiskové centrum ČGS, Praha, 82 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 10.07.09, Vajskebrová Markéta 27.09.17, Vajskebrová Markéta 27.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1585 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1585.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Ralsko - pískovcový skalní hřib ve Vranovských skalách, Jiří Adamovič, 1995


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]