Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Obřany

Vyhledávání

Obřany

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Kroměříž
Katastrální území: Chvalčov
Mapové listy: 2514,2532, 25321,25143
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Prudký severní a sz. svah stejnojmenného vrchu (kóta 704,2 m n.m.), 3 km na JV od obce Chvalčov.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výchozy, umělé výkopy a zářezy v pískovcích rusavských vrstev zlínského souvrství
ID : 1584

Geologie

Geologická charakteristika: Podložím je račanská jednotka magurského flyše, převážně z pískovců rusavských vrstev zlínského souvrství (paleocén - eocén). Vlivem mrazového zvětrávámí došlo ke vzniku kryoplanačních teras v horních částech svahu, ze kterých vyčnívají na povrch velké balvany odolné vůči erozi. Na vrcholu Obřan je zřícenina nejvýše položeného moravského hradu.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén
Témata: geomorfologie, historie
Jevy: mrazový srub, suť
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1360     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalnaté svahy se suťovým porostem,lokalita krtičníku jarního.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize. 22.10.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M. a kol. (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, Svazek II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.89 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 20.04.10
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 22.10.12, Kukal Zdeněk 27.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1584 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1584.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
mrazový srub, Pavel Šnajdara, 2021
Michal Girgel, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]