Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nístějka

Vyhledávání

Nístějka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Vysoké nad Jizerou
Mapové listy: 0341, 03411
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Skalní ostroh se zříceninou hradu Nístějka na levém břehu Jizery u osady Hradsko mezi Jabloncem nad Jizerou a Poniklou
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Ostroh se skalními výchozy a se zříceninou hradu v nadmořské výšce 420-480 m n. m.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1569

Geologie

Geologická charakteristika: Skalnatý ostroh z chloriticko-seritických a grafitických fylitů na rozvodním hřbetu mezi údolími Jizery a Farského potoka.Výrazně členité skalní stěny s hrotovými výčnělky (Mackovčin a kol., 2002).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - krkonošské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, petrologie
Jevy: kaňon, skalní ostroh
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: fylit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1927     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Suťový les na skalních srubech, bohatá květena; vyhlášeno OÚ Semily 10.10.1996, výměra 2,68 ha
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize 20.10.2009;

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Mrázová Štěpánka 20.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1569 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1569.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Ostroh se skalními výchozy chloriticko-seritických a grafitických fylitů. Inforamční tabule., Markéta Vajskebrová, 2014
Ostroh se skalními výchozy chloriticko-seritických a grafitických fylitů., Markéta Vajskebrová, 2014
Ostroh se skalními výchozy chloriticko-seritických a grafitických fylitů., Markéta Vajskebrová, 2014
Ostroh se skalními výchozy chloriticko-seritických a grafitických fylitů., Markéta Vajskebrová, 2014
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]