Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hynčický lom

Vyhledávání

Hynčický lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Hynčice u Broumova
Mapové listy: 0431, 04314
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Bývalý kamenolom při východním okraji obce, 400 m ssz. od kóty 409.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Ignimbrity hynčického typu.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1557

Geologie

Geologická charakteristika: Ignimbrity hynčického typu v ryolitovém komplexu broumovského souvrství. Ignimbrity jsou specifické produkty mladopaleozoického vulkanismu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: geologie, sedimentologie, vulkanologie
Jevy: vulkanoklastika, vulkán, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: ignimbrit, ryolit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ignimbrity hynčického typu.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou popsány střety zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Tásler R. (1994): Revize geologických lokalit na Broumovsku navrhovaných k ochraně. ? MS. str. 7. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 18.11.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 16.03.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1557 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1557.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2004
Celkový pohled na lom od silnice, Pavla Gürtlerová, 2004
Ignimbrity -detail, Věra Plná, 2003
Věra Plná, 2003
Hynčický lom - ignimbrity v ryolitovém komplexu broumovského souvrství, Božena Havlíková, 1966


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]