Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stěnavský břeh

Vyhledávání

Stěnavský břeh

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Vernéřovice
Mapové listy: 0431, 04314
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Nárazový břeh řeky Stěnavy na sz. konci obce Meziměstí, 600 m jjv. od železničního přejezdu ve Starostíně /kóta 447/.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy v délce cca 100m. vysoké místy 3-4 m. Reprezentují bazální část trutnovského souvrství.
ID : 1555

Geologie

Geologická charakteristika: Odkryvy bazální části trutnovského souvrství /saxon/ ukazuje jednotky typické pro severní část vnitrosudetské pánve. Střídání nevytříděných rudých prachovců až pískovců. Světlejší partie prachovců obsahují měnší obsah železa a manganu. V západní části profilu je patrná poloha hrubšího materiálu - slepenců pravděpodobně pozůstatek říčního koryta v aridním prostředí.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: sedimentologie, stratigrafie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody)
Hornina: prachovec (siltovec), pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vývoj trutnovského souvrství v severní části vnitrosudetské pánve.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou popsány střety zájmů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Skalní výchozy jsou přístupné z břehu jižní strany říčky Stěnavy za nižšího stavu vody od brodu na západě i východě lokality. Přístup přímo z břehu je komplikovaný díky bujné vegetaci. 6.8.2019;

Literatura

Tásler R. (1994): Revize geologických lokalit na Broumovsku navrhovaných k ochraně. - MS. str. 7. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 18.11.03
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 06.08.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1555 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-10-22]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1555.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Nárazový břeh říčky Stěnavy na z. okraji Meziměstí. Bazální část trutnovského souvrství - jednotky typické pro severní část vnitrosudetské pánve., Pavla Gürtlerová, 2019
Nárazový břeh říčky Stěnavy na z. okraji Meziměstí. Bazální část trutnovského souvrství - jednotky typické pro severní část vnitrosudetské pánve., Pavla Gürtlerová, 2019
Nárazový břeh říčky Stěnavy na z. okraji Meziměstí. Bazální část trutnovského souvrství - jednotky typické pro severní část vnitrosudetské pánve., Pavla Gürtlerová, 2019
Nárazový břeh říčky Stěnavy na z. okraji Meziměstí. Bazální část trutnovského souvrství - jednotky typické pro severní část vnitrosudetské pánve. Ve spodní části slepencová poloha., Pavla Gürtlerová, 2019


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]