Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stěnavský břeh

Vyhledávání

Stěnavský břeh

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Vernéřovice
Mapové listy: 0431, 04314
Oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Nárazový břeh řeky Stěnavy na sz. konci obce Meziměstí, 600 m jjv. od železničního přejezdu ve Starostíně /kóta 447/.
Charakteristika objektu: Bazální část trutnovského souvrství.
ID : 1555

Geologie

Geologická charakteristika: Odkryv bazální části trutnovského souvrství /saxon/ ukazuje jednotky typické pro severní část vnitrosudetské pánve.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: perm
Témata: geologie, sedimentologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vývoj trutnovského souvrství v severní části vnitrosudetské pánve.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou popsány střety zájmů

Literatura

Tásler R. (1994): Revize geologických lokalit na Broumovsku navrhovaných k ochraně. - MS. str. 7. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 18.11.03

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1555 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1555.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]