Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Vižňov

Vyhledávání

Lom Vižňov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Vižňov
Mapové listy: 0431, 04312
Oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: V údolí nad horním koncem obce, 300 m jjz. od kóty 603 m.
Charakteristika objektu: Opuštěný lom v ignimbritu.
Technický objekt: lom
ID : 1552

Geologie

Geologická charakteristika: Vižňovský typ ignimbritu ryolitového komplexu broumovského souvrství /autun/ noworudských vrstev.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: perm
Témata: geologie, sedimentologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Odkryv ryolitového komplexu.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou popsány střety zájmů

Literatura

Tásler R. (1994): Revize geologických lokalit na Broumovsku navrhovaných k ochraně. ? MS. str. 7. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 18.11.03

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1552 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1552.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom Vižnov, Věra Plná, 2004
Věra Plná, 2004
Ignimbrity ryolitového komplexu broumovského souvrství, Věra Plná, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]