Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom u Alpské Vísky

Vyhledávání

Lom u Alpské Vísky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Meziměstí
Mapové listy: 0431, 04314
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Kamenolom v osadě Alpská Víska, která je částí Meziměstí.
Charakteristika objektu: Odkryv trutnovského souvrství.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1551

Geologie

Geologická charakteristika: Zachycena bazální část trutnovského souvrství /saxon/ a její erozní styk s pískovci martínkovických vrstev.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: geologie, sedimentologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Trutnovské souvrství a pískovce martínkovických vrstev.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou popsány střety zájmů

Literatura

Tásler R. (1994): Revize geologických lokalit na Broumovsku navrhovaných k ochraně. ? MS. str. 7. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 18.11.03

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1551 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1551.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom u Alpské Vísky - trutnovské souvrství, Pavla Gürtlerová, 2004
Bazální část trutnovského souvrství saxonského stáří, Pavla Gürtlerová, 2004
Lom u Alpské Vísky - trutnovské souvrství, Věra Plná, 2003
Bazální část trutnovského souvrství saxonského stáří, Věra Plná, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]