Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vítovy doly

Vyhledávání

Vítovy doly

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Zlíčko
Mapové listy: 0433, 04332
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Cca 1200m vjv. od železniční stanice Žabokrky a cca 850 m sz. od obce Zlíčko.
Charakteristika objektu: Staré důlní dílo a významné zimoviště netopýrů.
Technický objekt: staré dobývky
ID : 1546

Geologie

Geologická charakteristika: Lesní úsek Vítovy doly byl zkoumán pro uhelný výzkum jíveckých vrstev. Dnes je zabezpečena železnou mříží, proti vstupu nepovolaných osob. Štola je významným zimovištěm netopýrů. V lesním úseku můžeme pozorovat typické pozůstatky po dolování - prodadlé stropy, haldovinu,...
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: geologie, těžební činnost a její následky, stratigrafie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Doklad dolování a zimoviště netopýrů.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou popsány střety zájmu.

Literatura

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 13.11.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 19.03.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1546 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1546.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vstup do štoly v roce 2003, Věra Plná, 2003
Hronovské slepence žacléřského souvrství, Věra Plná, 2003
Vstup do štoly před uzavírkou v roce 1991, Jiří Spíšek, 1991


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]