Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vrbčany lom

Vyhledávání

Vrbčany lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Vrbčany
Mapové listy: 1313, 13134
Oblast: Kutnohorské a čáslavské krystalinikum
Lokalizace: Kóta Velká Stráž, 600 m sz. od kapličky ve Vrbčanech, cca 10 km vvjv. od Českého Brodu
Charakteristika objektu: opuštěný, částečně zatopený lom v metagranitech kutnohorské skupiny
Technický objekt: lom
ID : 1542

Geologie

Geologická charakteristika: Kutnohorské krystalinikum, metagranity kutnohorské skupiny, resp. kouřimského příkrovu. Lom otevřen na kótě Velká Stráž a je v něm odkryto těleso světle šedých, okrově zvětrávajících muskovit - biotitických metagranitů. V jižní části lomu je v metagranitech kra zvětralých silně migmatitizovaných rul až migmatitů stromatitického typu. Metagranity představují těleso původních granitů, které intrudovalo do okolních migmatitů. Metagranity jsou jedním ze dvou hlavních litologických typů kutnohorské skupiny, resp. kouřimského příkrovu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: metagranit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: metagranity kutnohorské skupiny
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Zelenka P. a kol. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 13134- Český Brod. ČGS, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr,Mašek Jan,Holub Vlastimil,Martínek Karel,Zelenka Přemysl, 10.11.03
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 12.11.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1542 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1542.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný lom v kouřimské ortorule., Václav Ziegler, 2014
Pohled na opuštěný částečně zatopený lom na kouřimskou ortorulu., Václav Ziegler, 2014
Detail kouřimské ortoruly, dvojslídná ortorula, převážně středně zrnitá, místy až hrubozrnná. Pokud není navětralá je světlá, nažloutlá až načervenalá, bohatá draselným živcem., Václav Ziegler, 2014
Detail kouřimské ortoruly, dvojslídná ortorula, převážně středně zrnitá, místy až hrubozrnná. Pokud není navětralá je světlá, nažloutlá až načervenalá, bohatá draselným živcem., Václav Ziegler, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]