Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Na Splachově

Vyhledávání

Na Splachově

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Police nad Metují
Mapové listy: 0433, 04332
Oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Profil při silnici z Police nad Metují údolím Ledhujky, západně od obce samé.
Charakteristika objektu: Profil středního turonu s nálezy zkamenělin, dokumentace průběhu tzv. polického zlomu.
ID : 1528

Geologie

Geologická charakteristika: Bázi tvoří písčité vápence až 120 cm mocné. Nad nimi vystupuje poloha vápnitých pískovců s čočkami písčitých vápenců. Profil uzavírají písčité vápence bez čoček. Běžné jsou zde nálezy zkamenělin /Inoceramus, Lima/ a biogenní textury. Profil je v blízkosti průběhu tzv. polického zlomu. Jeho přítomnost se projevuje mírným ohybem křídových vrstev. Křídové vrstvy představují distální facii broumovských pískovců.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: strukturní geologie (tektonika), sedimentologie, paleontologie
Jevy: zkameněliny - fauna, zlom
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: jílovec (lupek), pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Písčité vápence a vápnité pískovce středního turonu s nálezy zkamenělin, tektonická pozice.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou popsány střety zájmu.

Literatura

Tásler R., Kotlář J. (1987): Geologie chráněné krajinné oblasti Broumovsko. ? MS. str. 64 + 4 přílohy. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují. Vítek J. (1986): Geomorfologie navrhovaná chráněné krajinné oblasti Broumovsko. MS. str.68 + 35 příloh. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují. Ziegler V. (1993): Hodnocení křídových lokalit na území CHKO Broumovsko.- MS str. 20. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 05.11.03
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 17.12.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1528 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1528.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní profil při silnici v údolí Ledhujky, Věra Plná, 2004
Věra Plná, 2004
Věra Plná, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]