Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > U chaloupky

Vyhledávání

U chaloupky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Police nad Metují
Mapové listy: 0433, 04332
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Výchozy na levém břehu Ledhujky mezi Policí nad Metují a Velkými Petrovicemi /naproti ČOV/.
Charakteristika objektu: Slínovcové skalní výchozy.
ID : 1527

Geologie

Geologická charakteristika: Slínovcové, místy až vápencové skalní výchozy /střední turon/ vázané na svahy nad Ledhujkou a nad roklí, prudce sestupující z plochého temene strukturní plošiny. Dno úzké skalnaté rokle tvoří skalní stupně. Především skalní ostroh jižně od vyústění rokle je načleněn do pilířů a skalních věží s uplatněním selektivní modelace /drobné i větší vhloubené tvary a výklenky/.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: strukturní geologie (tektonika), sedimentologie, paleontologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: opuka, jílovec (lupek)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologická modelace křídových vrstev
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou popsány střety zájmu.

Literatura

Tásler R., Kotlář J. (1987): Geologie chráněné krajinné oblasti Broumovsko. ? MS. str. 64 + 4 přílohy. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují. Vítek J. (1986): Geomorfologie navrhovaná chráněné krajinné oblasti Broumovsko. MS. str.68 + 35 příloh. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují. Ziegler V. (1993): Hodnocení křídových lokalit na území CHKO Broumovsko.- MS str. 20. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 05.11.03
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 17.12.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1527 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1527.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Věra Plná, 2004
Chaloupka při silnici z Petrovic do Police nad Metují, Věra Plná, 2004
Věra Plná, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]