Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Za Königovou továrnou

Vyhledávání

Za Königovou továrnou

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Police nad Metují
Mapové listy: 0433, 04332
Oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Před soutokem Ledhujky s Metují u obce Velké Petrovice u Police nad Metují.
Charakteristika objektu: Slínovcové výchozy na levém břehu Ledhujky.
ID : 1517

Geologie

Geologická charakteristika: Výrazné až 6 m vysoké slínovcové sruby jsou členěné podél puklin a různě odolných vrstevních poloh, s ukázkou i kombinace eroze Ledhujky a gravitačních pochodů. K těmto procesům je vázán i výskyt malých puklinových pseudokrasových jeskyní.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka eroze a gravitačních pochodů, které vedou k vývoji puklinových jeskyní.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou popsány střety zájmů.

Literatura

Tásler R., Kotlář J. (1987): Geologie chráněné krajinné oblasti Broumovsko. ? MS. str. 64 + 4 přílohy. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují. Vítek J. (1986): Geomorfologie navrhovaná chráněné krajinné oblasti Broumovsko. MS. str.68 + 35 příloh. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.Ziegler V. (1993): Hodnocení křídových lokalit na území CHKO Broumovsko.- MS str. 20. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 30.10.03

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1517 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1517.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]