Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Odry - dobývky

Vyhledávání

Odry - dobývky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Odry
Mapové listy: 2512, 25121
Oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: l km z. od okraje Oder, 950 m vsv. od kóty 357 m Veselský kopec, cca 6 km z. od Nového Jičína
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: opuštěná důlní díla
Technický objekt: důlní dílo, staré dobývky
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1515

Geologie

Geologická charakteristika: Moravskoslezské paleozoikum, hradecko - kyjovice souvrství. Nejcennější byly nálezy dokumentace ohybů ležatých vrás X0 m řádu s velmi dobře čitelnými a měřitelnými b - osami vrás (generelně velmi mírné úklony k SSV). Na vrásových ohybech jsou velmi čitelné textury, jejichž geneze je vysvětlována protínáním primárním zvrstvení a kliváže. Na několika místech byly zastiženy flexury a dislokace. Objekty jsou rovněž velmi zajímavé z hlediska historie (patrně nepříliš vzdálené) dobývání břidlic.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - jesenický kulm
Stratigrafie: spodní karbon - kulm, visé
Témata: ložisková geologie, strukturní geologie (tektonika), těžební činnost a její následky
Jevy: vrása
Původ geologických jevů (geneze): tektonická, sedimentární
Hornina: břidlice jílovitá, prachovec (siltovec), droba
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vrásy a jiné tektonické jevy v břidlicích.
Střety zájmů: nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Hrozí zavalení částí štoly
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Navrženo k ochraně. Mimopřádně instruktivní strukturně geologická lokalita, nebezpečí řícení stěn a stropů, Po provedené terenní revizi a kontrole spoučasného stavu lokality doporučeno zařadit mez chráněné lokality 05.11.2011;

Literatura

Otava J. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 25121 Odry.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 22.10.03
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 18.01.05, Otava Jiří 05.11.11, Kukal Zdeněk 16.09.17, Kukal Zdeněk 27.09.17, Kukal Zdeněk 12.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1515 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1515.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]