Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jakubčovice - lom

Vyhledávání

Jakubčovice - lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Jakubčovice nad Odrou
Mapové listy: 2512, 25121
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 500 m sz. od okraje obce Jakubčovice nad Odrou, cca 12 km z. od Nového Jičína
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: činný velkolom několikaetážový
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1513

Geologie

Geologická charakteristika: Moravskoslezské paleozoikum, velkolom u obce Jakubčovice n.O. v hradecko - kyjovickém souvrství. Stručný výčet nejzajímavějších jevů - litotyp štěrčíkových slepenců v nejvyšších etážích, karbonátové konkrece v nejvyšších etážích, dokonale sledovatelné megavrásy, směrné souklonné a protiklonné směrné dislokace, několik typů dokonale vyvinutých proudových mechanoglyfů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - jesenický kulm
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm, paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: petrologie, sedimentologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika), ložisková geologie
Jevy: vrása, litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: droba, břidlice jílovitá, prachovec (siltovec)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Sedimentologické a tektonické jevy v lomu.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Otava Jiří a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 . 25 000 list 25121 Odry.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 22.10.03
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 18.01.05, Otava Jiří 04.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1513 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1513.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Proudové mechanoglyfy na spodních vrstevních plochách drobových lavic dokládají transport materiálu v kulmské pánvi od JJZ k SSV., Jiří Otava, 1999


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]