Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Josefodol

Vyhledávání

Josefodol

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Havlíčkův Brod
Katastrální území: Služátky
Mapové listy: 2321, 23211
Geologická správní oblast: České moldanubikum
Lokalizace: 600 m s. od Josefodolu, cca 4 km s. od Světlé n.S.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: opuštěný lom 30 x 10 x 8 m
Technický objekt: lom
ID : 1509

Geologie

Geologická charakteristika: Moldanubikum, metamorfní jednotky v moldanubiku, česká větev. Zvrásněné migmatitizované pararuly u Josefodolu. Zvrásněné silně migmatitizované sillimanit - biotitické pararuly jsou součástí antimorfního pásma jv.- sz. směru mezi Okrouhlicemi a Josefodolem. Viditelná je vrása se směrem vrásové osy JZ-SV a úklonem k SV pod úhlem 10°. Vrása je mírně asymetrická.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz, vrása
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: pararula
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zvrásněné migmatitizované pararuly.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Štěpánek P. a kol., 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 23211 Světlá nad Sázavou.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr, Mlčoch Bedřich, 21.10.03
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 19.01.05, Štěpánek Petr 13.09.10, Gürtlerová Pavla 25.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1509 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1509.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]