Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom ve Žďáře nad Metují

Vyhledávání

Lom ve Žďáře nad Metují

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Žďár nad Metují
Mapové listy: 0433, 04332
Oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Při severním okraji obce při silnici do Bukovice.
Charakteristika objektu: Vápnité pískovce stř. turonu (jizerské souvrství)se zkamenělinami.
Technický objekt: lom
ID : 1506

Geologie

Geologická charakteristika: Spodní část lůmku tvoří vápnité pískovce /mocnost 3,5 - 4m/, v nadloží je poloha /50 - 70m/ silně vápnitých pískovců až písčitých vápenců se zkamenělinami a závěr tvoří opět vápnité pískovce.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: paleontologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Bohatá naleziště zkamenělin.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány žádné střety zájmů.

Literatura

Ziegler,V.(1993): hodnocení křídových lokalit na území CHKO Broumovsko. MS.str.20. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 15.10.03
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 17.12.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1506 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-12-10]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1506.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Věra Plná, 2003
Celkový pohled , Věra Plná, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]