Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bludov - Hradisko

Vyhledávání

Bludov - Hradisko

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Bludov
Mapové listy: 1441, 14414
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Asi 500 m ssv. od s. okraje obce Bludov, 3 km z. od Šumperka
Charakteristika objektu: stěnový lom zahloubený
Technický objekt: lom
ID : 1503

Geologie

Geologická charakteristika: Silezikum, keprnická jednotka (paleozoikum - svrch. proterozoikum), kontakt s usměrněným šumperským granodioritem (svrch. paleozoikum). Typová lokalita bludovitu. Bludovit je druh erlánu, odlišující se od ostatních erlánů v keprnické jednotce svým minerálním složením. Typická je přítomnost granátu a wolastonitu, který se v lomu sezonně těží (četné starší práce viz Burkart 1953). Bludovit vystupuje jako dvě paralelní čočkovité polohy ve svorech dpři styku s granodioritem šumperského tělesa a na rozdíl od stratigraficky obdobných hornin v kepernické jednotce se zde výrazně uplatnil vliv kontaktní metamorfózy. V několika texturních typech erlánu se uplatňují zejména kalcit, grossular, wollastonit a diopsid, jako vedlejší součásti pak křemen, vesuvian, klinozoisit, titanit, prehnit a sekundární chlořit a sericit (Slezák et al. 1991).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: petrologie, mineralogie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typová lokalita bludovitu.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Večeřa J. a kol. autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku l : 25 000 list 14414 Zábřeh.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 15.10.03

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1503 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1503.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]