Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hraniční hřbet

Vyhledávání

Hraniční hřbet

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Horní Adršpach, Libná
Mapové listy: 0431, 04311,04313
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Severně od Horního Adršpachu na hranicích s Polskem
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Typická vnější pískovcová kuesta /cenoman - sp. turon/ s ukloněnou plošinou pokrytou skalkami typu tors. Geomorfologická lokalita
ID : 1498

Geologie

Geologická charakteristika: Hraniční hřbet /710m/ je součástí Janovických kuest, omezující sz. okraj brachysynklinály vnitrosudecké pánve.Skalní výchozy - stěny a pilíře- spadají prudce na polskou stranu, jsou až 10m vysoké. Ploché temeno hrany, mírně se svažující na naši stranu je odkryté /skalnaté/ a kvádrovitě rozpukané. Ostatní svah je pokryt soustavami samostatných skalek typu tors, z nichž některé jsou hřibovitého tvaru. Vyskytuje se rovněž řada vhloubených tvarů typu skalních mís.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: geomorfologie
Jevy: selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): glacigenní (činnost ledovcová)
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky zajímavý hřbet s řadou skalek typu tors a vhloubených skalních mís.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány žádné střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalitu je nutno geologicky charakterizovat 12.11.2009;

Literatura

Ziegler,V. (1993):Hodnocení křídových lokalit na území CHKO Broumovsko. MS.str.20, Archiv CHKO Broumovsko.Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 15.10.03
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 12.11.09, Kukal Zdeněk 21.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1498 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1498.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Hraniční hřbet, Boris Ekrt, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]