Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Levobřežní lomy u Libné

Vyhledávání

Levobřežní lomy u Libné

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Libná
Mapové listy: 0431, 04311
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Severně od horní části obce Libná u Zdoňova, na levobřeží potoka.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěné lomy a jeden činný, kde byl a znovu se těží kvádrový pískovec s glaukonitovou příměsí.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1495

Geologie

Geologická charakteristika: Soustava opuštěných lomů a jeden činný, kde byl a i dnes je těžen jemnozrnný pískovec s limonitickým tmelem a s glaukonitickou příměsí. Ve východnějším lomu je zachován kompletní profil. Vrchní poloha je rozpukána do systému kolmých puklin, které se vytrácejí v podložní vrstvě slínito-jílovitého pískovce. Nacházejí se zde zkameněliny při bázi lomu, především mlži, serpulidní červi a brachiopodi. V dalším lomu na levém břehu potoka vystupují jemnozrnné limonitické pískovce se stejným paleontologickým obsahem jako v předešlém lomu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: geologie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: selektivní eroze, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Kompletní profil jenmozrnným běložlutým cenomanským kvádrovým pískovcem s paleontologickým obsahem.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Těžba probíhá jen v jednom lomu. Je však náhradní lokalitou za lom s omezeným množstvím těžby. Východnější lom je opuštěný a zarůstá vegetací (2003).
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: V lomu těží společnost Granit Lipnice sro - Teplice nad Metují. Lom navštíven těsně pře ukončením těžby v srpnu 2017. 6.9.2017;

Literatura

Ziegler V.,(1993): Hodnocení lokalit na území CHKO Broumovsko. MS. Archiv CHKO Broumovsko.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 14.10.03
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 06.09.17, Kukal Zdeněk 21.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1495 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1495.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Stav lomu před ukončením těžby., Pavla Gürtlerová, 2017
Stav lomu před ukončením těžby., Pavla Gürtlerová, 2017
Stav lomu před ukončením těžby., Pavla Gürtlerová, 2017
Stav lomu před ukončením těžby., Pavla Gürtlerová, 2017
Jeden z opuštěných levobřežních lomů v Libné, Věra Plná, 2003
Činný lom v Libné  - zbytky zkamenělin při bázi lomu, Věra Plná, 2003
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]