Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čertova skála

Vyhledávání

Čertova skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Suchý Důl
Mapové listy: 0433, 04332
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Na okraji lesa v jv. části hřbetu Klůček, asi 0,5 km SZ od obce Suchý Důl, poblíž křížové cesty z 19. století.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Izolovaná skalní věž (tor) o výšce 6 m představuje osamocený výchoz živcových pískovců JZ od Broumovských stěn.
ID : 1494

Geologie

Geologická charakteristika: Skála má kyjovitý tvar, užší spodní část je tvořena méně odolným, tence vrstevnatým pískovcem, horní partie jsou částečně limonitizované a kompaktnější a vůči povětrnostním podmínkám více odolné. Skalní povrch je selektivním zvětráváním pískovců rozčleněn do pestré mozaiky voštin, mělkých dutin a železitých inkrustací. Horninu tvoří hrubozrnné arkózovité pískovce jizerského souvrství středního turonu které jsou reliktem facie broumovských stěn v sv.části polické pánve. Tato skalka je obdobou skalních hřibů vyskytujících se v okolí Slavného.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geologie, geomorfologie, sedimentologie
Jevy: skalní věž
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky zajímavá lokalita. Skalní věž z živcových pískovců částečně limonitizovaných je reliktem facie broumovských stěn v sv.části polické pánve.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány žádné střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Dobrý 12.11.2009;

Literatura

Ziegler V.,(1993): Hodnocení lokalit na území CHKO Broumovsko. MS. Archiv CHKO Broumovsko. ; Čech S. , Gawlikovska E. (1999): Góry Stolowe - Aršpašsko-teplické skály, geologická mapa pro turisty 1:50 000. Panstwowy Instytut Geologiczny, Český geologický ústav, Warsawa-Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 14.10.03
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 15.10.04, Čech Stanislav 12.11.09, Gürtlerová Pavla 06.05.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1494 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1494.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2014
Čertova skála - limonitické pískovce mořského cenomanu, Pavla Gürtlerová, 2003
Čertova skála - izolovaná skalní věž, Pavla Gürtlerová, 2003
Čertova skála - relikt původní úrovně pískovcového hřbetu Klůček, Pavla Gürtlerová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]