Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lomy u Mrákotína u Skutče

Vyhledávání

Lomy u Mrákotína u Skutče

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Prosetín u Hlinska (733393), Mrákotín u Skutče (700029)
Mapové listy: 1344, 13442
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: 1500 m zjz. od kapličky v Mrákotíně, 1000 m sv. od Dolního Holetína
Charakteristika objektu: soustava opuštěných zarostlých a zatopených lomů amfibolicko-biotitického granodioritu
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1462

Geologie

Geologická charakteristika: Soustava zatopených lomů v středně až hrubozrnném amfibolicko-biotitickém granodioritu, příklad kulovitého zvětrávání granitu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, geologie
Jevy: selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: není chráněno
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Rozbujelá vegetace je příčinou špatného přístupu k lomům.
Popis stavu lokality: Lomy z části slouží i jako potápěčské základny. V lesích kolem lomů lze najít i pozůstatky po lanovkách, které transportovaly vytěžený materiál. 21.06.2016;

Literatura

nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): DudíkSchulmannová Barbora, 27.03.03
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 21.06.16, Kukal Zdeněk 05.03.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1462 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1462.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jeden ze zatopených žulových lomů., Fotoarchiv Národního geoparku Železné hory, 2015
Kulovité zvětrávání žuly, Barbora Dudík Schulmannová, 2002
Kulovité zvětrávání granitu, Barbora Dudík Schulmannová, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]