Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tisá skála

Vyhledávání

Tisá skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Bratčice u Potěh
Mapové listy: 1343, 13431
Geologická správní oblast: České moldanubikum
Lokalizace: kota Tisá skála 391.7 m, 1 km vsv. od Přibyslavic
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Rozsáhlé přirozené výchozy centrálního tělesa přibyslavické ortoruly po obvodu a na vrcholu návrší v jinak plochém terénu modelovaném předkřídovou denudací.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1422

Geologie

Geologická charakteristika: Leukokrátní muskovit-turmalinická ortorula s hojným granátem. Ve výchozech lze pozorovat různé strukturní a petrografické variety ortoruly s místy velmi hojným výskytem turmalínu, křemenné žíly a pegmatitové žíly. Stáří ortoruly není známo. Celá oblast byla v předkřídové době hluboce erodována a zarovnána. Relativně tvrdší ortorulové těleso vyčnívalo z křídového moře, jehož bazální sedimenty byly potvrzeny v blízkém okolí. V kvartéru pak dovršilo modelaci terénu mrazové zvětrávání - vznik vrcholového toru a kamenného moře na úpatí.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geologie, petrologie, geomorfologie, mineralogie
Jevy: mrazový srub, výchoz, kamenné moře, tor (izolovaná skála), minerál
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, magmatická
Hornina: pegmatit, žilný křemen, granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rozsáhlé výchozy optimálně umožňují studovat geologické, strukturní a petrologické vlatnosti většího tělesa leukokrátní ortoruly. Poloha při oblíbené turistické značce nabízí možnost umístit informační tabuli s geologickým popisem lokality.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: zalesněné území, nehrozí střety zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Povondra P. et al. (1987): Přibyslavice peraluminous granite. Acta Universitatis Carolinae, Geologica,1987: 183-283. Procházka Z. (1977): Revize šlichových anomálií, oblast II - Přibyslavice. MS archiv Geofond.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Breiter Karel, 02.12.02
Aktualizoval(a): Štěpánek Petr 14.09.10, Kukal Zdeněk 02.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1422 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1422.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rozsáhlé přirozené výchozy centrálního tělesa přibyslavické ortoruly., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Rozsáhlé přirozené výchozy centrálního tělesa přibyslavické ortoruly., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Leukokrátní muskovit-turmalinická ortorula s hojným granátem., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Naučná stezka Tisá skála., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Rozsáhlé přirozené výchozy centrálního tělesa přibyslavické ortoruly., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Ortorula s čočkovitými segregacemi turmalínu, Karel Breiter, 2002
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]