Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Soos

Vyhledávání

Soos

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Katastrální území: Hájek
Mapové listy: 1114, 11141
Geologická správní oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: 6 km. sv. od Františkových Lázní
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Vývěry uhličitých minerálních vod a výrony CO2. Národní přírodní rezervace je zpřístupněna naučnou stezkou. Před vchodem na chráněné území je muzeum se stálou expozicí "Příroda Chebska a ochrana přírody".
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1418

Geologie

Geologická charakteristika: Území NPR je součástí chebské pánve. Lokalitu tvoří 2 deprese oddělené pískovým valem o délce 2,2 km a šířce 1,4 km. J. depresi vyplňuje křemelina a rašelina, s. pouze rašelina. Podkladem kvartérní výplně depresí jsou miocénní písky a jíly. Obě dnes samostatné části spolu původně souvisely. V pozdější době došlo k jejich oddělení vytvořením pískových a organogenních prahů. V s. části vzniklo ložisko rašeliny, v j. části (téměř bezodtoké) se vytvořily podmínky pro vznik křemeliny. Stálý přítok minerálních vod způsobil zvýšení salinity vod a tím byl umožněn vývoj mikroskopických řas - rozsivek. Na území Hájecké kotliny je dnes zjištěno na 200 vývěrů minerálních vod a výronů suchého CO2. Jsou to minerální vody se střední mineralizací (1,2 - 6,3 g/l) s chemismem a genezí velmi podobné františkolázeňským minerálním vodám. Četné výrony CO2 vytvářejí charakteristické mofetové krátery. Pouze jeden minerální pramen je zachycen (tzv. Císařský pramen).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartérní vulkanismus v Českém masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: kvartérní geologie, hydrogeologie, vulkanologie, botanika
Jevy: pramen, rašeliniště, mofeta
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická, organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina, křemelina (rozsivkové zeminy)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 404     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rašeliniště, slatiny, výskyty křemeliny, vývěry uhličitých minerálních vod a výrony CO2.
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Oblast je šetrně turisticky zpřístupněna tak, aby široká veřejnost byla seznámena se všemi chráněnými fenomény a nedocházelo k poškození NPR. 22.6.2007;

Literatura

Muller et al. (1997): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50000, listy 11-13 Hazlov a 11-14 Cheb.- Český geologický ústav. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hrazdíra Petr, 20.11.02
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.06.07, Gürtlerová Pavla 10.11.08, Hrazdíra Petr 15.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1418 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1418.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Naučná stezka, geopark, muzeum s expozicí Příroda Chebska a Příroda Soosu a Dějiny Země u NPR SOOS., Markéta Vajskebrová, 2017
Naučná stezka, geopark, muzeum s expozicí Příroda Chebska a Příroda Soosu a Dějiny Země u NPR SOOS., Markéta Vajskebrová, 2017
Naučná stezka, geopark, muzeum s expozicí Příroda Chebska a Příroda Soosu a Dějiny Země u NPR SOOS., Markéta Vajskebrová, 2017
Naučná stezka, geopark, muzeum s expozicí Příroda Chebska a Příroda Soosu a Dějiny Země u NPR SOOS., Markéta Vajskebrová, 2017
Naučná stezka, geopark, muzeum s expozicí Příroda Chebska a Příroda Soosu a Dějiny Země u NPR SOOS., Markéta Vajskebrová, 2017
Naučná stezka, geopark, muzeum s expozicí Příroda Chebska a Příroda Soosu a Dějiny Země u NPR SOOS., Markéta Vajskebrová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]