Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mlčechvosty

Vyhledávání

Mlčechvosty

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mělník
Katastrální území: Mlčechvosty
Mapové listy: 1222, 12221
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: zjz. okraj obce Mlčechvosty, zářez bývalé železniční trati
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: odkryv mlčechvostského slepence v zářezu bývalé žel. trati
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1389

Geologie

Geologická charakteristika: Kvartér akumulačních oblastí Českého masivu. Klasická lokalita mlčechvostského slepence. Geol. charakteristika podle: Zelenka P., 1994, str.44. Klasická lokalita mlčechvostského slepence byla popsána již Č. Zahálkou v r. 1893. V zářezu trati vycházejí písky s polohami štěrků terasy rissu 2, zpevněné vápnitým tmelem v t.zv. mlčechvostský slepenec. V dutinách karbonátu drobné krasové jevy.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: petrologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: jeskyně pseudokrasová, inkrustace, pramen
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Klasická lokalita mlčechvostského slepence.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: černé skládky z nedaleké vesnice
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Po přeložení železniční trati je lokalita velmi dobře přístupná pozorování 31.07.2007;

Literatura

Zelenka P., 1994: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1.25 000 list 12221 Mělník.- Český geologický ústav Praha.; Zelenka, P. 2007:Mlčechvostský slepenec. – SOS Natura, 1, 31-32. Mělník.; Bosák, P. - Zelenka, P. – Čáp, P. (2009): Zkrasovění mlčechvostského slepence. – Čes. Kras /Beroun/, 35, 42-45.; Tyráček, J. – Zelenka, P. (2008): Mlčechvostský slepenec – geologie a stratigrafie. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007, 118-119. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plíšek Antonín, 22.10.02
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 23.01.05, Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 31.07.07, Zelenka Přemysl 21.09.09, Zelenka Přemysl 02.09.14, Kukal Zdeněk 18.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1389 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1389.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Poloha mlčechvostského slepence (wurm). Pod nim slínovce (křída)- částečně zakryto zdivem., Přemysl Zelenka, 2007
Krasové jevy na bázi slepenců (wurm). Pod nimi jsou slínovce (křída)., Přemysl Zelenka, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]