Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Most - Hořany

Vyhledávání

Most - Hořany

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Hořany
Mapové listy: 0233, 02332
Oblast: Mostecká pánev
Lokalizace: 1,5 km sv. od křižovatky silnic v Hořanech, 1,5 km jv. od jv. okraje Komořan (z. okolí Mostu)
Charakteristika objektu: opuštěný lom
Technický objekt: lom
ID : 1370

Geologie

Geologická charakteristika: Terciér, podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny Geol. charakteristika podle: Malkovský M. a kol., 1988, str.58: V opuštěném lomu je odkryt fonolit, zvláště v j. stěně jsou zřetelné valivé textury, dokumentující lávový subhorizontální pohyb. Podrobný mineralogický popis fonolitu je uveden v textu vysvětlivek.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: petrologie, vulkanologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vulkanologické textury ve fonolitu.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Malkovský M. a kol., 1988: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR l:25 000 list 02332 Most.- Ústřední ústav geologický Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 08.10.02
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 19.01.05

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1370 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1370.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]