Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Černý vrch

Vyhledávání

Černý vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Chomutov II
Mapové listy: 0233, 02333
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: l km z. od okraje Chomutova, asi lOO m s. od železniční trati Chomutov - Černovice u Chomutova, jižní svah Černého vrchu s kótou 4O7 m.
Charakteristika objektu: skalní výchoz
ID : 1368

Geologie

Geologická charakteristika: Terciér, podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny Mostecká pánev Olivinický čedič na Černém vrchu. Geol. charakteristika podle: Kopecký A., l989, str. 55: Výchoz olivinického čediče s kulovým rozpadem na Černém vrchu u Chomutova.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: petrologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Olivin. čedič s kulovým rozpadem.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Kopecký A., l989: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR l: 25 000 list O2333 Chomutov. - Ústřední ústav geologický Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plíšek Antonín, 02.10.02
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 19.01.05

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1368 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1368.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]