Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stříbrný roh

Vyhledávání

Stříbrný roh

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Těchlovice nad Labem
Mapové listy: 0241, 02412
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 8 km j. od Děčína, 10 km vsv. od Ústí nad Labem.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Hřeben vybíhající z masivu Bukové hory.
ID : 1350

Geologie

Geologická charakteristika: Hřeben vybíhající z masivu Bukové hory ssz. směrem do labského údolí je tvořen úlomkovitými vulkanickými horninami, ležícími na křídových pískovcích. Tyto horniny jsou proniknuty několika dalšími sopečnými tělesy (výplně pravděpodobných přívodních drah a žíly). Hřeben je osídlen starým bukovým porostem s bohatým bylinným patrem (Cajz, 1996).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, geologie, botanika
Jevy: žíla (magmatická), lahar, vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: vulkanoklastika
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 423     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ochrana je vyhlášena zvláště pro botanickou hodnotu území. Vyhlášení ZCHÚ: MKI, 10. 9. 1968, 12.606/68.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 39, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 09.07.02
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1350 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1350.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]