Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Sluneční stráň

Vyhledávání

Sluneční stráň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Ústí nad Labem
Katastrální území: Brná nad Labem
Mapové listy: 0241, 02413
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Na v. okraji obce Střekov, 2 km jv. od Ústí nad Labem, 1,5 km jv. od zříceniny hradu Střekov.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Strmá stráň na lávových výlevech.
ID : 1348

Geologie

Geologická charakteristika: K jihu a jihozápadu otevřená strmá stráň je tvořena terasovitými stupni na jednotlivých lávových výlevech. Nalezneme zde i žilnou horninu - monchiquit. Na čedičových skalách a suťových polích roste typická středohorská teplomilná květena stepí, lesostepí a hájů (Cajz, 1996).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, geologie, botanika
Jevy: skála, skalní defilé, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 400     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Teplomilná vegetace. Vyhlášení ZCHÚ: MKI, 10. 9. 1968, 12.610/68.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 36, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 04.07.02
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 20.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1348 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1348.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lávové proudy čedičových hornin tvoří skalní defilé nad údolím Labe jižně od Střekova., Pavla Gürtlerová, 2009
Miroslav Radoň, 2009
Lávové proudy čedičových hornin tvoří skalní defilé nad údolím Labe jižně od Střekova., Pavla Gürtlerová, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]