Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Panenská skála

Vyhledávání

Panenská skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Ústí nad Labem
Katastrální území: Chvalov, Dolní Zálezly
Mapové listy: 0241, 02413
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Skalní výchoz v levém labském břehu asi 1.5 km SV. až SSV. od Chvalova nad tratí.
Charakteristika objektu: Výchoz vulkanitů středohorského kmplexu ve formě strmé stěny.
ID : 131

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita Panenská skála je ukázkou geologické stavby spodní části středohorského vulkano-sedimentárního komplexu respektive spodního subkomplexu. Střídání různě alternovaných facií jednotlivých výlevů indikuje změny způsobené interakcí lávy a okolí. Vulkanismus zde má typicky efuzivní charakter. Tato sekvence je proťata pravou žilou nefelinického bazanitu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, petrologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Chráněno od 10. 6. 1966, nyní kategorie PP. Důvod ochrany geologický, charakteristická ukázka stavby vulkanického komplexu.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Shrbený, O. et al. (1967): Základní geologická mapa 1 : 25 000 M-33-53-A-a Ústí nad Labem. - Archiv ÚÚG, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 09.11.94

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 131 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/131.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Radoň, 2006
Miroslav Radoň, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]