Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skrýjsko-týřovické kambrium - Luh u Skryjí

Vyhledávání

Skrýjsko-týřovické kambrium - Luh u Skryjí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Skryje
Mapové listy: 1232, 12321
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: 0,5 km sv. od Skryjí.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Svah jižně naproti mostu přes Berounku, ve vrchní části výchozy skryjských břidlic st. kambria
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1281

Geologie

Geologická charakteristika: Jedná se o jednu z nejvýznamnějších lokalit středního kambria skryjsko - týřovické oblasti. Luh je klasickou lokalitou velkých paradoxidních trilobitů, které mají své místo v mnoha světových sbírkách. Skryjské břidlice jineckého souvrství jsou šedé až zelenošedé, bohaté na fosílie. Mezi časté nálezy patří: Hydrocephalus carens, Sao hirsuta, Agraulos ceticephalus, Conocoryphe sulzeri cirina, Ptychoparia striata, Condylopyge rex, atd. Kromě trilobitů se na lokalitě vyskytují např. ostnokožci, eokrinoidi, hyoliti, vzácněji brachiopodi. Žlutá a rezavá barva většiny fosílií je dána přítomností druhotných Fe oxidů, které byly přemístěny během zvětrávacích procesů. Luh je typovou lokalitou pro několik druhů popsaných Barrandem v letech 1852 až 1872. Stav lokality z hlediska odkrytosti je v horních částech svahu poměrně dobrý, dolní část je překryta mohutným nánosem sutě. Lokalita představuje důležitý opěrný profil vývoje jineckého souvrství v oblasti skryjsko-týřovické a stejně tak má význam i paleontologický a historický.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: střední kambrium
Témata: paleontologie, stratigrafie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - fauna, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice jílovitá
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 5675     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná paleontologická lokalita středního kambria skryjsko - týřovické oblasti. Stav lokality z hlediska odkrytosti je v horních částech svahu poměrně dobrý, dolní část je překryta mohutným nánosem sutě. Představuje důležitý opěrný profil vývoje jineckého souvrství v oblasti skryjsko-týřovické a stejně tak má význam paleontologický a historický. Je součástí ZCHÚ PP Skryjsko-týřovické kambrium vyhlášeného 21.9.2011.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Střety zájmů: sběratelství
Popis střetů zájmů: Lokalita je ohrožena amatérskými sběrateli.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lokalitu je nadále třeba chránit proti amatérským sběratelům. 23.11.2009;

Literatura

Chlupáč, I. – Fatka, O. – Prokop, R. – Turek, V. (1998): Výzkum klasické paleontologické lokality „Luh“ ve skryjském kambriu. – Journal of the Czech Geological Society, 43, 3. Praha.; Kříž J., 2000: Lower Palaeozoic, Upper Cretaceous and Quaternary of Bohemia. - Excursion guidebook, European Assotiation for the Conservation of the Geological Heritage, June 1st - June 9th, str. 10. Praha.; Knížetová L.,Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85.- Středdisko památkové péče a ochrany přírody Středoč. kraje, Bohemia centralis, sv. 16, str. 257 - 258, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 29.11.01
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 11.10.05, Steinová Marika 23.11.09, Vorel Tomáš 14.01.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1281 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1281.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Významné naleziště zkamenělin, zejména trilobitů, přírodní památka., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významné naleziště zkamenělin, zejména trilobitů, přírodní památka., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významné naleziště zkamenělin, zejména trilobitů, přírodní památka., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Velký trilobit Hydrocephalus carens (velikost vzorku cca 10 cm). Oranžová barva zkamenělin je typická pro skryjsko-týřovickou oblast. , Radko Šarič, 2012
Malý agnostidní trilobit Phalagnostus nudus (velikost max 0,5 cm). , Radko Šarič, 2012
František Fremund, 2008
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]