Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Punkevní jeskyně

Vyhledávání

Punkevní jeskyně

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Vilémovice
Mapové listy: 2423, 24233
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 5 km sv. od Blanska, v Pustém žlebu, 2 km od informačního centra Skalní mlýn proti proudu říčky Punkvy.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: jeskyně v krasu
ID : 1278

Geologie

Geologická charakteristika: Punkevní jeskyně jsou vývěrovou větví nejdelší jeskynní soustavy v České republice (Amatérská jeskyně). Mají dvě jeskynní úrovně. Horní suchá část je paleořečištěm Punkvy s rozlehlými prostorami a bohatou krápníkovou výzdobou. Spodní část je aktivním řečištěm Punkvy, která přitéká sifonem z Amatérské jeskyně a vychází na povrch Výtokem Punkvy. Obě jeskynní úrovně se setkávají na dně propasti Macocha(Hromas et al. 2009). Punkevní jeskyně procházejí masivem lažáneckých a vilémovckých vápenců macošského souvrství.Morfologie chodeb a dómu je dána kombinacízlomú, puklin a ploch vrstevnatosti.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geologie, geomorfologie, kvartérní geologie, litologie, paleontologie, sedimentologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika), zoologie
Jevy: kras, jeskyně krasová, jezero, inkrustace, čeřiny, bahenní praskliny, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), akvatická (činnost vody), gravitační, hydrotermální mineralizace, sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 290     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Je součástí území NPR - Vývěry Punkvy (id 746). Jedná se o unikátní přírodní výtvor v moravské krasové oblasti. Moravský kras náleží do CHKO, vyhlášení: výnosem MŠK č.j. 18001/1955
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: bez střetů, turistika
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Hromas J. (ed) a kol (2009): Jeskyně. In Mackovič P. a Sedláček M (eds.): Chráněná území ČR, svazek XIV. Agentura ochrany přírody a krajinyČR a Ekocentrum Brno, Praha, 608 pp.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 29.11.01
Aktualizoval(a): Otava Jiří 14.11.08, Baldík Vít 10.05.17, Baldík Vít 05.10.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1278 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1278.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jeskynní systém podzemní říčky Punkvy, součást nejdelšího krasového systému ČR - Amatérské jeskyně, chodbami dlouhými 30 km., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Jeskynní systém podzemní říčky Punkvy, součást nejdelšího krasového systému ČR - Amatérské jeskyně, chodbami dlouhými 30 km., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Jeskynní systém podzemní říčky Punkvy, součást nejdelšího krasového systému ČR - Amatérské jeskyně, chodbami dlouhými 30 km., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Jeskynní systém podzemní říčky Punkvy, součást nejdelšího krasového systému ČR - Amatérské jeskyně, chodbami dlouhými 30 km., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Jeskynní systém podzemní říčky Punkvy, součást nejdelšího krasového systému ČR - Amatérské jeskyně, chodbami dlouhými 30 km., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Jeskynní systém podzemní říčky Punkvy, součást nejdelšího krasového systému ČR - Amatérské jeskyně, chodbami dlouhými 30 km., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]