Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Besednické vltavíny I

Vyhledávání

Besednické vltavíny I

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Český Krumlov
Katastrální území: Besednice
Mapové listy: 3224, 32242
Geologická správní oblast: Třeboňská a českobudějovická pánev
Lokalizace: 0,2 km vých. od okraje obce, paralelně s pravým břehem potoka
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: dvě opuštěné pískovny
Technický objekt: pískovna
ID : 1243

Geologie

Geologická charakteristika: Terciér, jihočeské pánve - terciér, třeboňská pánev. Miocenní jílovité štěrkopísky (vrábečské štěrkopísky) s četnými ostrohrannými úlomky vltavínů. Lokalita charakteristická pro tzv. vrábečský typ vltavínů (vltavíny in situ).Geologická charakteristika podle Chábery S. (1982).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - jihočeské pánve - terciér
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: mineralogie, ložisková geologie
Jevy: charakteristická hornina, minerál
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská)
Hornina: štěrkopísek

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1790     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Krátce přeplavené vltavíny z blízkého pádového pole. Zemědělské a lesní kultury na vltavínonosných štěrcích, v minulosti bohaté naleziště vltavínů
Střety zájmů: sběratelství, lesnictví, těžba povrchová
Popis střetů zájmů: V minulosti těžba vltavínonosných štěrkopísků, v současnosti ilegální těžba sběrateli.
Stav lokality: nepřístupná, zavezená
Popis stavu lokality: V současnosti 2 opuštěné pískovny, ponechané přirozené sukcesi, oploceno. S četnými stopami po ilegální těžbě vltavínů. 12.7.2010;

Literatura

Chábera S. (l982): Geologické zajímavosti jižních Čech.- Jihočeská vlastivěda, str. l37-l38, Jihočeské nakladatelství České Budějovice

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plíšek Antonín, 02.08.01
Aktualizoval(a): Poňavič Michal 12.07.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1243 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1243.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavel Lhotský, 2001


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]