Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bzenec - přívoz

Vyhledávání

Bzenec - přívoz

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Strážnice
Mapové listy: 3422, 34224
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: Oblast mezi Moravským Pískem, Svatobořicemi a Hodonínem nazývaný -Moravská Sahara- . Konkrétně: st. Bzenec přívoz, severně nad Strážnicí.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Jedná se o oblast vátých písků různých mocností.
ID : 1222

Geologie

Geologická charakteristika: Oblast v moravské části vídeňské pánve je zajímavá především pro studium eolické sedimentace, historie krajiny, paleoklimatologie a paleoprostředí všeobecně. V pozdním glaciálu byly z miocenních mořských sedimentů a čtvrtohorních teras řeky Moravy vyváty jejich jemnější části a vznikla rozsáhlá oblast vátých písků na ploše cca 95 ha. Tyto písky jsou kyselé, obsahují velký podíl křemene. Směrem do podloží přecházejí do lakustrinních až fluviolakustrinních písků. Váté písky dosahují různých mocností. Mocnost převládajících, dobře vytříděných písčitých uloženin akumulovaných západními a severozápadními větry se pohybuje v rozmezí mezi 2 až 20 m, vyjímečně dosahuje až 30ti metrů. Písčitá frakce je složena především z křemene (80%), živec je druhořadý. Na základě vrtů je podloží reprezentováno dvěma polohami štěrků svrchnopleistocenní fluviální úrovně. Spodnější koresponduje s posledním glaciálem, vyšší se středním pleistocénem (? jedná se o ekvivalent hlavní terasy). Písky byly akumulovány během delšího časového intervalu (doloženo vrty - paleopůdami).
Regionální členění: Karpaty - kvartér západních Karpat
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, sedimentologie, kvartérní geologie
Jevy: charakteristická hornina, litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru), sedimentární , antropogenní (činnost lidská)
Hornina: písek
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý přírodní výtvor v České republice, součást rozsáhlé oblast vátých písků. lokalita významná z hlediska studia litologie, geneze a stratigrafie kvartérních uloženin.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Na lokalitě probíhá těžba. Část je odtěžena a rekultivována.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Havlíček P., Tyráček J. 1996: Cirkumalpine quaternary correlations, Field trip and meeting, September 30 - October 4, 1996. Southern Moravia - lower Austria. - Str. 71. Czech geological Survey. Praha.; HAVLÍČEK, P. - ZEMAN, A. (1986): Kvartérní sedimenty moravské části vídeňské pánve.- Sbor. geol. Věd, Antropozoikum, 17, 9-41.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 30.10.01
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 22.02.05, Gürtlerová Pavla 17.04.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1222 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1222.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Celkový pohled na pískovnu, v pozadí rekultivované území., Pavla Gürtlerová, 2012
Naváté písky v těžebně Bzenec-přívoz., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Naváté písky v těžebně Bzenec-přívoz., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Pískovna, v pozadí rekultivované území., Pavla Gürtlerová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]