Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Starcova restaurace

Vyhledávání

Starcova restaurace

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-západ
Katastrální území: Bohuliby
Mapové listy: 1242, 12423
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Skály nad bývalou Starcovou restaurací na levém břehu Sázavy vých. od Pikovic
Charakteristika objektu: skály v lese
ID : 1199

Geologie

Geologická charakteristika: Barrandien, proterozoikum Barrandienu, kralupsko - zbraslavská skupina a jílovské pásmo.Magmatické brekcie nad bývalou Starcovou restaurací u Pikovic.Geol.charakteristika podle: Morávek P. - Röhlich P., 2000, s.24. Asi 2OO m mocné těleso křemenných keratofyrů (Na - ryolitů), odkryté ve skalách nad dnes již bývalou Starcovou restaurací. Jsou to zelenavě nebo modravě šedé horniny s vyrostlicemi albitu a křemene ve felzitické hmotě, obvykle mírně sstlačené. Některé partie uzavírají autolity tvořené většinou rovněž křemennými keratofyry, příp. keratofyry. Tyto magmatické brekcie je někdy obtížné odlišit od aglomerátových tufů. Častější jsou magmatické brekcie keratofyrospilitů, které obsahují převážně úlomky keratofyrů, tedy hornin kyselejších než základní hmota brekcie. Magmatické brekcie v jílovském pásmu mohou indikovat blízkost přívodní dráhy nebo přímo tvořit její výplň.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, vulkanologie, geologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Magmatické brekcie
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Morávek P. - Röhlich P. (2000): Jílovský zlatonosný revír a jílovské pásmo v dolním toku Sázavy.- Exkurze ČGSpolečnosti č. 5, s.24, ČGÚ Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plíšek Antonín, 28.08.01

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1199 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1199.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]