Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Týřovice

Vyhledávání

Týřovice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Týřovice nad Berounkou
Mapové listy: 1232, 12321
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: 1 km s. od Týřovic, při silnici, na levém břehu Berounky
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: zářez silnice
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1159

Geologie

Geologická charakteristika: Zářez silnice odkrývá styk proterozoických a paleozoických souvrství. Tento styk je úhlově diskordantní. Nesouhlasné uložení kambria dokládá předchozí zvrásnění a erodování starších vrstev proterozoika. Vrstvy kambria začínají na ostře seříznutém povrchu proterozoických břidlic cca 10–15 cm mocnou polohou hrubší droby, následuje tenká poloha břidlic a poté opět nasedají droby, místy již se slepencovými valouny či útržky břidlic. Tento vrstevní sled je porušen drobnými zlomy. Z litologie je patrné že se jedná o stratigraficky vyšší členy jineckého souvrství, jelikož bazální milečské slepence – jinak typické pro bázi kambria – zde vyvinuty nejsou. Lokalita představuje důležitý opěrný profil, na kterém je vidět vztah prvohor a starohor v této oblasti.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: neoproterozoikum, střední kambrium
Témata: stratigrafie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: diskordance
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice, droba
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní lokalita odkrývá diskordantní styk barrandienského kambria a proterozoika.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Lokalita vyžaduje udržování, zejména očišťování od vegetace.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Kettner, R. – Slavík, F. (1929): Nový profil v algonkiu a kambriu tejřovickém. – Rozpravy II. třídy české akademie věd, 38 (10), 1–30. Praha.; Havlíček V.,Horný R., Chlupáč I., Šnajdr M. (1958): Průvodce ke geologickým exkursím do Barrandienu.- Nakl.ČSAV, 156 s., Praha.; Chlupáč I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. – Academia, 280 str. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 03.07.01
Aktualizoval(a): Vorel Tomáš 14.01.11

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Hranice mezi starohorami a prvohorami., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Transgrese kambria v údolí Berounky při silnici z Týřovic do Roztok. V levé horní části snímku jsou patrné šikmé vrstvy kambria, v pravo neoproterozoikum., Pavel Bokr, 2015
Transgrese kambria v údolí Berounky při silnici z Týřovic do Roztok. V levé horní části snímku jsou patrné šikmé vrstvy kambria, v pravo neoproterozoikum., Pavel Bokr, 2015
Transgrese kambria na proterozoikum v údolí Berounky při silnici z Týřovic do Roztok. Informační tabule., Pavla Gürtlerová, 2013
Transgrese kambria na proterozoikum v údolí Berounky při silnici z Týřovic do Roztok.V levé části kambrium a vpravo proterozoikum.  , Pavla Gürtlerová, 2013
V údolí Berounky při silnici z Týřovic do Roztok v blízkosti lokality s patrnou trasgresí kambria na proterozoikum jsou výchozy milečských slepenců (baze spodního kambria)., Pavla Gürtlerová, 2013
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]