Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Andrejšky

Vyhledávání

Andrejšky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-jih
Katastrální území: Starý Plzenec
Mapové listy: 2211, 22111
Oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: skalní útvary 1,5 km jz. od nádraží v obci Starý Plzenec, asi 1 km sz. od kóty 569 (Radyně)
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Buližníkový kamýk asi 300 m dlouhý a 5-15 m vysoký.
ID : 1156

Geologie

Geologická charakteristika: Buližníkový - silicitový - hřbet (kamýk) v délce asi 300 m tvoří bizarní skalní útvary, vzniklé mrazovým zvětráváním (skalní město). Na v. straně je provázen kamenným mořem tvořené místy z velkých bloků. Objekt ochrany tvoří buližníková vložka v algonkických břidlicích, mrazovým zvětráváním rozpadlá v bizarní skupinu skla.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skalní hřbet
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina: buližník
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 625     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jediný buližníkový kamýk na Plzeňsku nenarušený lidskou činností.Typický geomorfologický prvek Radyňské pahorkatiny. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Plzeň-jih 5. 11. 1975.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Demek J. et al. (1965): Geomorfologie českých zemí.- Academia, Praha.; Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 02.07.01
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 25.01.05

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1156 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1156.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Rudolský, 2000


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]