Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Škrovád

Vyhledávání

Škrovád

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Škrovád
Mapové listy: 1342, 13423
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Jižní okraj obce Škrovád, pravý břeh Chrudimky.
Charakteristika objektu: Odkryvy křídových sedimentů v lomech.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 113

Geologie

Geologická charakteristika: V lomech vystupují kvádrové, kaolinické a glaukonitické pískovce korycanských vrstev (cenoman) o mocnosti kolem 10 m. Pískovce jsou hrubozrnné, místy s větší štěrčíkovou příměsí. Ve spodní a ve svrchní části profilu jsou pískovce výrazně šikmo zvrstvené. Ve spodní části pískovců se objevuje sporadicky mořská fosilní fauna (mlži, zoubky žralokovitých ryb) a biogenní textury po hrabavé činnosti organismů (korýšů). (Zahálka 1918, Soukup-Dvořák 1962).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - labský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: stratigrafie, paleontologie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - fauna, charakteristická hornina, ichnofosilie
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geologicky profil cenný z stratigrafického, sedimentologického a paleontologického hlediska.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Soukup, J.- Dvořák, J. (1962): Škrovád u Slatiňan. - Sjezdový průvodce 13.sjezdu ČSMG, 80-82. Praha. Zahálka, Č. (1918): Východočeský útvar křídový. Část jižní. Roudnice.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 31.10.94

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 113 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/113.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Po obou březích řeky Chrudimky se nacházejí pozůstatky po těžbě tzv. škrovádského pískovce, který tvoří významnou součást architektury Chrudimi. , Radek Mikuláš, 2007
Po obou březích řeky Chrudimky se nacházejí pozůstatky po těžbě tzv. škrovádského pískovce, který tvoří významnou součást architektury Chrudimi. , Radek Mikuláš, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]