Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bůhzdař

Vyhledávání

Bůhzdař

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kladno
Katastrální území: Zájezd
Mapové listy: 1223, 12232
Oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: 1700 m SV. od zámku v Buštěhradu
Charakteristika objektu: cihelna a těžebna opuštěná
Technický objekt: hliniště
ID : 1127

Geologie

Geologická charakteristika: Stěna těžebny odkrývá písčitou spraš s horninovými úlomky.Stáří akumulace - svrchní pleistocén (würm). Spraš obsahuje pseudomycelie a uzavírá v sobě půdní horizont. Místy jsou stopy mrazových deformací (víření).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: sedimentologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dobrý příklad pleistocénní sprašové akumulace.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Mašek J. et al. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR l:25000, l2-232 Buštěhrad.- Ústř.úst.geol. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 15.03.01

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1127 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1127.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]